Hội thảo nuôi cá rô phi tại Khánh Hòa

Hình ảnh tập huấn cho nông dân kỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩm theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại huyện Vạn NinhHình ảnh đoàn tập huấn tham quan Trại cá Hoa Sơn - Công ty TNHH Thủy Sản Hải Long Nha Trang