Hội thảo nuôi cá rô phi tại Diên Khánh - Khánh Hòa

Hình ảnh tập huấn cho nông dân kỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩm theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại huyện Diên KhánhTuyên truyền cho bà con kiến thức về phòng chống HIV/AIDS và bình đẳng giới.