Hội thảo nuôi cá rô phi tại Cam Lâm - Khánh Hòa

Hình ảnh tập huấn cho nông dân kỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩm theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại xã Suối Tân, huyện Câm Lâm