Giới thiệu sản phẩm

Cá rô phi giống
-    Cá rô phi đơn tính chất lượng cao, khỏe mạnh, lớn nhanh, năng suất cao.
-    Cá giống Hoa Sơn được sản xuất theo công nghệ lai ghép tự nhiên , không sử dụng hoocmon; cá giống thích ứng với nhiều môi trường khác nhau, ít bệnh,tăng trưởng nhanh.
-    Quản lý sản xuất giống theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế GlobalG.A.P.
-    Cá thương phẩm đầu nhỏ, mình dầy, tỷ lệ thịt cao, chất lượng thịt thơm ngon.
-    Có bán tất cả các loại size cỡ khác nhau theo nhu cầu của khách hàng từ cá giống 7 ngày tuổi đến 60 ngày tuổi hoặc từ 2 đến 20 g/con,...
 
Cá rô phi thương phẩm
- Nguyên liệu cá rô phi được sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, quản lý truy xuất nguồn gốc từ cá giống đến thương phẩm.
- Không sử dụng hóa chất – kháng sinh cấm theo quy định của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cũng như các thị trường nhập khẩu.
- Cá thương phẩm đầu nhỏ, mình dầy, tỷ lệ thịt cao, chất lượng thịt thơm ngon.