Cá rô phi ao nước lợ

- Cá rô phi có thể sinh trưởng và phát triển ở nước có độ mặn tới 25 - 32 phần nghìn, song độ mặn thích hợp nhất cho cá rô phi phát triển là 5 - 10 phần nghìn. Do vậy việc nuôi cá rô phi nước lợ, nhất là nuôi gối vụ (1 vụ tôm sú + 1 vụ cá rô phi) đang phát triển mạnh, có hai mô hình nuôi cá rô phi vùng nước lợ phổ biến:
  • Nuôi gối vụ (1 vụ tôm + 1 vụ cá rô phi)
  • Nuôi đơn cá rô phi
- Quy trình nuôi tương tự quy trinh nuôi cá rô phi thương phẩm ao đất (Xem bài viết), tuy nhiên cần lưu ý vấn đề thuần độ mặn cho con giống. Có 2 hình thức:
  • Thuần độ mặn tại cơ sở sản xuất giống cá rô phi tương ứng độ mặn ao nuôi trước khi cung cấp.
  • Thuần độ mặn tại ao nuôi: Cá rô phí giống nhập về được đặt trong bể, thùng nhựa... dùng muối hạt để điều chỉnh độ mặn nước nuôi cá lên từ 1 phần nghìn, 2 phần nghìn,....15 phần nghìn đến khi cá thuần độ mặn hoàn toàn tương ứng với độ mặn ao nuôi tiến hành thả ao nuôi. Thời gian cá thuần độ mặn từng mức tăng dần tương ứng 15-30 phút.
- Nếu bà con có nhu cầu, các kỹ sư của cơ sở cá giống Hoa Sơn sẽ hướng dẫn và giúp đỡ việc thuần độ mặn cho cá rô phi nuôi nước lợ.