Cá rô phi ao đất

Cá rô phi ao đất

Nên chọn địa điểm xây dựng ao nuôi ở khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, pH đất 6,5-8,5. Ao nuôi có cống cấp và thoát nước riêng biệt, có bờ vững chắc và không bị rò rỉ.
Chi tiết
Cá rô phi ao nước lợ

Cá rô phi ao nước lợ

Cá rô phi có thể sinh trưởng và phát triển ở nước có độ mặn tới 25 - 32 phần nghìn, song độ mặn thích hợp nhất cho cá rô phi phát triển là 5 - 10 phần nghìn. Do vậy việc nuôi cá rô phi nước lợ, nhất là nuôi gối vụ (1 vụ tôm sú + 1 vụ cá rô phi) đang phát triển mạnh...
Chi tiết
Cá rô phi bằng lồng bè

Cá rô phi bằng lồng bè

Vật liệu làm khung lồng bè nuôi cá có nhiều loại khác nhau như: sắt, inox, ống kẽm, ống nhựa, gỗ... Tuy nhiên qua thực nghiệm cho thấy lồng nuôi bằng sắt bọc lưới có chi phí thấp, sức chịu tốt, cá tăng trưởng nhanh, dễ thu hoạch, hiệu quả cao hơn so với các vật liệu khác.
Chi tiết