HOTLINE: 098 555 7632

Sản phẩm

Kỹ thuật nuôi cá

Cá rô phi ao đất

Cá rô phi ao đất

Cá rô phi ao đất

Nên chọn địa điểm xây dựng ao nuôi ở khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, pH đất 6,5-8,5. Ao nuôi có cống cấp và thoát nước riêng biệt, có bờ vững chắc và không bị rò rỉ.chi tiết

Cá rô phi ao nước lợ

Cá rô phi ao nước lợ

Cá rô phi ao nước lợ

Cá rô phi có thể sinh trưởng và phát triển ở nước có độ mặn tới 25 - 32 phần nghìn, song độ mặn thích hợp nhất cho cá rô phi phát triển là 5 - 10 phần nghìn. Do vậy việc nuôi cá rô phi nước lợ, nhất là nuôi gối vụ (1 vụ tôm sú + 1 vụ cá rô phi) đang phát triển mạnh...chi tiết

Cá rô phi bằng lồng bè

Cá rô phi bằng lồng bè

Cá rô phi bằng lồng bè

Vật liệu làm khung lồng bè nuôi cá có nhiều loại khác nhau như: sắt, inox, ống kẽm, ống nhựa, gỗ... Tuy nhiên qua thực nghiệm cho thấy lồng nuôi bằng sắt bọc lưới có chi phí thấp, sức chịu tốt, cá tăng trưởng nhanh, dễ thu hoạch, hiệu quả cao hơn so với các vật liệu khác.chi tiết

Tin tức

Tuyển Dụng Nhân Sự.

Tuyển Dụng Nhân Sự.

Tuyển Dụng Nhân Sự.

Tuyển cán bộ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.chi tiết

Nuôi cá rô phi Đài Loan thành tỷ phú

Nuôi cá rô phi Đài Loan thành tỷ phú

Nuôi cá rô phi Đài Loan thành tỷ phú

Với tổng diện tích Nuôi trồng thủy sản là: 2,3 ha .Trong đó 3 ao nuôi cá rô phi Đài Loan với diện tích 1,8 ha thả 4 con/m2 , tổng thả 72.000 con giống x 3 vụ/ năm = 216.000 con . Cỡ thu hoạch bình quân: 400 g/ con = 86,4 tấn/năm  x 28.000 đ/ kg cá thương phẩm = 2.419.200.000 đồng . Trừ chi phí vôi cải tạo, con giống, thức ăn, điện nước, thuốc phòng trị bệnh và chi phí khác là: 1.400.000.000 đồng  = Lãi : 1.019.200.000 đồng.chi tiết