Mục tiêu chất lượng


Phấn đấu sản xuất đạt 20 triệu giống cá rô phi mỗi năm để cung cấp cho bà con nông dân.


Cá giống không sử dụng hoocmon và đạt tỷ lệ đơn tính > 95%.

Duy trì chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thủy sản  cho trại giống và nuôi thương phẩm.

Chứng nhận và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế GlobalGAP.

Tập huấn kỹ thuật nuôi cá rô phi thương phẩm và tiêu chuẩn GlobalGAP cho ít nhất 150 hộ nông dân/năm.

Không để xảy ra khiếu nại về chất lượng sản phẩm, quan hệ xã hội và môi trường.