Chính sách chất lượng

Với phương châm hoạt động “CHẤT LƯỢNG QUYẾT ĐỊNH SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY” Ban lãnh đạo công ty cùng các thành viên trại nuôi cá Hoa Sơn cam kết:
 

Xây dựng, duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đủ năng lực để tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý chất lượng một cách hiệu quả và có hiệu lực trong công tác nuôi trồng.

Thường xuyên huấn luyện về chuyên môn-nghiệp vụ và giáo dục ý thức đảm bảo chất lượng cho từng cán bộ công nhân viên.

Đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị và áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm sản xuất ra sản phẩm cá giống, cá thương phẩm có chất lượng cao, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường.

Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng.